Poser under øynene

Målet: Avslapping for øyne og øyneposer på grunn av søvnmangel, stress og/eller tretthet.

eyeHensikten med denne behandlingen er å avslappe trette øyne samt redusere poser under øynene. Svært ofte er uopplagte øyne og poser under øynene forårsaket av lite søvn, stress og trøtthet.

Ved å minske presset på det omkringværende øyevevet vil øynene bli klarere, avslappet og posene vil bli synlig mindre tunge etter kun få behandlinger. Resultatene vil alltid være mer synlig dagen etter behandling.